Genel Tez Hazırlama

Tez Düzenleme Hizmeti Kapsamına Neler Girer?

tez duzenleme

Tez düzenleme, tezin eksik yerlerinin düzeltilmesi ve üniversitenin kılavuzuna uygun hale getirilmesidir. Tez formatlama yapılırken şu hususlar dikkate alınır:

  • Tez kapağının hazırlanması (İç ve dış kapak)
  • Tez içeriğindeki her bir sayfa için kenar boşluklarının uygun hale getirilmesi
  • Sayfa numaralandırılması
  • Satır aralıkları ve başlık boyut düzenlemelerinin yapılması
  • Paragrafların boyut ve aralıklarının düzenlenmesi
  • Liste, grafik ve tablo oluşturulması
  • Kısaltma ve simge düzenlenmesi, alfabetik sıraya konması
  • Ek gösteriminin düzenlenmesi
  • Atıf sisteminin düzenlenmesi
  • Kaynakçanın sistematik olarak düzenlenmesi ve oluşturulması

Tez Düzenleme Ne İşe Yarar?

Tez düzenleme hizmeti almak tezin formatının akademik kurallara uygun hale getirilmesi için tercih edilir. Tezin formatının teslime uygun olmaması tezin kabul olmamasının en yaygın nedenlerinden biridir. Lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinin düzenlenme gerekliliği ortaya çıkması halinde düzenlemenin içeriği akademisyen tarafından tam olarak anlaşılamayabilir.

Tezin düzenlenmesi kapsamında gerekli görüldüğü durumlarda birçok uygulama yapılır. Bazı tezlerde format hatalarının olması tezin kabulünü engeller. Tez düzenleme hizmeti kısa sürede verilen etkili bir hizmettir. Tezin kabulü için kısa sürede hizmet alabilir, akademik kurallara uygun bir format ile tezinizi yeniden jüriye sunabilirsiniz. Veri analizi konusunda problemleriniz varsa Akademik Servis ile iletişime geçebilirsiniz.

Tez Düzenleme Ankara Merkez

Tez düzenleme Ankara merkez ve Türkiye’nin diğer tüm illerine verilebilen bir hizmettir. Bir tezin formatının uygun olmaması hem kabul olmaması hem de okuyucu tarafından anlaşılamaması nedeni ile büyük bir sorundur. Akademik tezlerin formatının tek tip olmasının en büyük nedeni okuyucunun kolayca anlaşılabilmesi için şarttır.

Akademik tezlerin yükseköğretim kurulu tarafından kabul sürecinde içeriğinin ve formatının uygunluğunun sağlanması için doğrudan uzmanlarımıza danışabilirsiniz. Kapak tasarlanması, içerik listesinin oluşturulması, kaynakçanın düzenlenmesi, atıf sisteminin uygun hale getirilmesi gibi birçok uygulama tez düzenleme kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tez Formatlama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez formatlama yapılırken dikkat edilmesi gerekenler akademik çerçeveye uygun nitelikte düzenlemeler ışığında ortaya çıkar. Tezin formatının düzenlenmesi yüksek eğitim kurumunun tez yazım kılavuzuna göre gerçekleştirilir.

Her üniversitenin kendine has bir tez yazım kılavuzu vardır. Bu kılavuzda yazan kurallara uygun olmayan tezlerin kabulü de mümkün olmamaktadır. Tez formatlama yapılırken dikkat edilmesi gereken ilk nokta üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygunluktur. Tez yazım kılavuzunda yer alan tüm kuralların uygun bir şekilde teze uyarlanması gerekir. Dikkat edilmesi gereken tüm noktalar tez yazım kılavuzunun kurallarına göre üniversite özelinde belirlenmektedir.

Keşfedin: Tez Çıktısı