SPSS Veri Analizi ve Raporlama

SPSS Raporlama Nedir? Nasıl Yapılır?

SPSS Analizi ve Raporlama Nedir? Nasıl Yapılır?

Spss analizi ve raporlama, Statistical Package for the Social Sciences olarak da geçer. Bilgisayar yazılımı İstatistiksel verileri analiz etmeye yardımcı bilgisayar programıdır. Birçok farklı alanda çalışan kişi tarafından kullanılır.  Veri dosyalarının uzantısı “sav” olarak kodlanır.  Analiz çıktılarının uzantısı ise “spo veya spv” olarak kaydedilir.

Spss programı hakkında bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayınız.

Spss Analizi Nasıl Yapılır?

İçindekiler

Spss analizi yaptığınız çalışmanın bulmak istediğiniz sonuca yönelik hesaplama yapan bir yöntemdir. Son sürümüne sahip olarak bu işlemi bilgisayarınız üzerinden yapabilirsiniz. Java platformunda çalışır. Windows, Linux ve Mac işletim sisteminde kullanılabilir. Örneğin çalışmada üçlü ya da daha fazla değişken grubuna bakacaksanız varyans hesaplamanız gerekir.

Bunun için anova kullanılır. Ortalamaları karşılaştıracaksanız t testi yapılır. Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki farkın incelendiği regresyon analizi, lojistik regresyon, lineer regresyon ve daha birden çok analiz tekniği ile ihtiyacınız olan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu programda frekans tablosu, standart sapma vb. işlemleri de yapabilirsiniz. Daha çok nicel araştırma yöntemlerinin programlaştırılmış analiz halidir.

Spss Analizi Nasıl Yapılır?

Veri giriş işlemini elle ya da başka bir dosyanın içine file > open  > data seçeneğini kullanarak aktarabilirsiniz. Ancak bu işlemlerin internet üzerinden video izleyerek yapılması zordur. Bağlı bulunduğunuz üniversitenin kurslarını veya özel kursları takip ederek uzmanından öğrenmeye gayret etmelisiniz. Ya da akademik kaynaklara ulaşarak programın kullanılışını anlamaya çalışabilirsiniz.

Spss Raporlama Nasıl Yapılır?

Spss analizi ve raporlama yapmak için önce verilerinizi girin. Bundan sonra hangi işlemi uygulamak istiyorsanız onu yapın ve sonuçları ölçün. En az iki veri grubunu karşılaştırarak yapabilirsiniz. Verileri birbirinin altına girebilirsiniz. Analiz yapılır ve bulgular yorumlanır. Tez veya projede saha çalışması yapan araştırmacılar için çok uygun bir yoldur.

Çalışmanızda hangi kapsamı ve kitleyi ele alacaksanız bunları önce belirleyin. Çeşitli görüşme formları, anketler ve testler uygulayacaksanız bunları halledin. Daha sonra çeşitli örnekleri inceleyip siz de verilerinizi program üzerinde girebilirsiniz. Tabloları dışa aktarabilir ve raporunuzda buna yer verebilirsiniz. Veriler üzerinde normallik testleri yapabilirsiniz. Değişkenlerinize ölçekler üzerinden farklı özellikler verebilirsiniz. Örneğin, nominal olarak kodlayabilirsiniz.

 • Betimsel analiz,
 • Çıkarımsal analiz,
 • Fark analizi,
 • Faktör analizi vb.

tekniklerle raporlamanızı yapabilirsiniz. Bu yorumlamalar ile istatistik bilgisine de sahip olmak gerektiği bilinmelidir. Eğer programı kullanmayı bilmiyorsanız SPSS bilen bir uzmandan yardım almayı deneyin.

Spss Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Spss veri girişi nasıl yapılır denildiği zaman sırası ile bir yol izlenir. Bu işlemler Variable View kısmındaki değişkenleri oluşturarak öğrenilir. Detaylı olarak izlenen yöntem her bir değişken için aşağıda gösterilen işlemleri yaptıktan sonra Data View bölümüne gelin ve sahada aldığınız cevapların girişini gerçekleştirmeyi unutmayın. Yapmanız gerekenler şu şekildedir;

 • Name: Adı
 • Type: Tipi (Numeric, dot, date,…)
 • Witdh: Uzunluğu
 • Decimals: Değişken sayısal ise kesirli kısmı
 • Labels: Etiketi, ve Value: Etiket değeri, Missing Values: Hatalı verilerin tümü
 • Columns: Kolon genişliği, Align: Sağa-sola bitişik ya da ortalı
 • Measure: Ölçüm düzeyi. (String ise nominal veya ordinal, numeric ise bunlara ek manada ise scale)

Spss Uzmanı Ne İş Yapar?

Spss Uzmanı Kimdir Ne İş Yapar?

Spss uzmanı, akademik araştırmacıların yanı sıra şirketlerde dönemsel performans verilerini analiz eden ve buna yönelik raporları çeşitli sunumlar dahilinde hazırlayan kişidir. Aynı zamanda primleri tespit etmek için hesaplamalar yapanlara verilen mesleki unvandır. Kısacası, Spss veri analizi ve raporlama işlemini profesyonel olarak yapan kişidir. Genellikle bu kişilerin yaptığı işler;

 • Şirkette günlük, haftalık ya da aylık olarak raporların hazırlanması ve yorumlanması
 • Raporların yönetici ile paylaşılması
 • Şirket için farklı analizler yaparak satış ekibine katkı sağlama
 • SPSS yazılımını bilip bununla çalışmak
 • Veri ihtiyaçları için gerekli iş desteğinin sağlanmasına katkıda bulunma
 • İhtiyaca uygun veri dosyaları hazırlamak ve bunları sunmak
 • Yapılan analizler sonrası hazırlanan tasarımların uygunluğunu kontrol etmek ve sınamak
 • Veri kalitesi çalışmalarının koordinesi ve uygulanması
 • Şirketlerin mali kayıtları dahilinde veri ölçümü yapmak ve analiz metodlarının tespiti
 • İnovatif gelişmeleri yakinen takip etmek

Yorum Yap