Makale

3 Aşamada Akademik Makale Nasıl Yazılır?

3 Aşamada Akademik Makale Nasıl Yazılır?

Akademik makale nasıl yazılır? Sorusu, akademik hayatta başarı yakalamak ve gelecek nesillere eser bırakabilmek adına iyi bir şekilde araştırılmalıdır. Bilimsel bir makale yazılırken gözden kaçan hatalar ve yanlış bilinen detaylar, sizi başarısızlığa uğratabilir. Bu yazımızda belirttiğimiz detaylara dikkat ederek başarılı işler ortaya koyabilirsiniz.

Akademik Makale Nasıl Yazılır?

İçindekiler

Akademik makale yazımı kolay bir iş olmasa da temelde üç aşama ile bu süreci başarıya ulaştırmak mümkündür. Şimdi bu üç ana bölümü ve bu bölümlerin kapsadığı önemli noktaları birlikte inceleyelim.

Akademik Makale Oluşturma Aşamaları

1. Aşama: Yazı Planı Hazırlama

İyi bir yazı oluşturmanın yolu iyi bir ön hazırlık yapmaktan geçmektedir. Sürecin başında planlamaya ne kadar zaman harcanırsa devamında işler o kadar hafifleyecektir. Sağlam bir yazı planı oluşturmak için üzerinde durulması gereken bazı konular bulunmaktadır.

  • Çalışmanın konusuna karar verilmelidir.

Üzerinde çalışılacak bir konu seçerken konunun çalışma doygunluğuna ulaşıp ulaşmadığına dikkat etmek gerekmektedir. Bununla kast edilen literatüre katkı sağlayacak bir konu seçmenin önemli olduğudur. Bilimsel makale yazımı, tekrara düşerek başarı yakalayabileceğiniz bir alan değildir. Dolayısıyla konu seçiminde püf nokta, yeni bilgiler ve bakış açıları getirilebilecek konularda yazmaktır. Böylece yapılan çalışmaya erişim ve çalışmanın atıf alma ihtimali arttırılmış olacaktır.

  • Çalışmanın amacı belirlenmelidir.

Çalışmanın amacını belirlemek aslında çalışmaya bir güzergâh çizmektir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da işe başlamak bir amacı gerektirmektedir. Bu tür yazılar bir görüşü çürütmek ya da savunmak, bir alanda derleme yapmak, literatürdeki eksiği kapatmak gibi amaçlarla yazılabilmektedir.

  • Literatür taraması yapılmalıdır.

Akademik makale yazarken literatür taraması en temel gerekliliklerden biridir. Yazının konusuna karar vermek, amacını belirlemek, çalışmaya kaynak oluşturmak için literatür taramasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilimsel bir çalışmada kitaplar, tezler, resmi tutanaklar, raporlar gibi kaynaklar kullanılmaktadır. Literatür taraması yaptıktan sonra kaynakları derlemek çalışma kolaylığı sağlayacaktır.

2. Aşama: Yazıyı Oluşturma

Ön hazırlığın yeterli olduğuna kanaat getirildikten sonra çalışmaya giriş yapılmalıdır. Söz konusu türde sayfa sayısı, kenar boşlukları gibi yazınızın amacına göre değişen bazı konuların mevcut olmasının yanında, uyulması gereken belli başlı kurallar bulunmaktadır. Şimdi bu kuralların neler olduğuna bakalım.

  • Akademik makale oluşturmak, dil bilgisi ve anlam kurallarına dikkat etmeyi gerektirmektedir.
  • Çalışmanın ilk sayfasında yazarın adı ve dipnot şeklinde öğrenim bilgisi verilmelidir. Yine ilk sayfada çalışmanın ismi Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmeli ve isimlerin altına kısa özetler eklenmelidir. Bu özetler aksi belirtilmediği sürece 200 kelime ile sınırlandırılmalıdır.
  • Özetlerin altına alfabetik sıraya göre düzenlenmiş en az üç tane anahtar kelime yazılmalıdır.
  • Çalışma giriş ve sonuç bölümlerini içermelidir. Giriş bölümünde konu hakkında genel bilgi, sonuç bölümünde ise çalışmadan elde edilen sonuçlar belirtilmelidir.
  • Bilimsel makale, iki yana yaslı ve nereye yazıldığına göre değişmekle birlikte, 1.15 ya da 1.5 satır aralığıyla hazırlanmalıdır.
  • Kaynakça alfabetik sıraya ve kullanılan referans sistemine göre düzenlenmelidir.

3. Aşama: Kontrol Etme

Çalışma tamamlandıktan sonra özellikle kontrol edilmesi gereken noktalar dil bilgisi kurallarına uygunluğu, referanslar ve kurallardır. Yazının içerisinde atıfta bulunulan kaynakların kaynakça kısmında yer aldığından emin olunmalıdır. Bunların yanında çalışmanın, gönderileceği yerin kurallarına uygun olup olmadığı da kontrol edilmelidir.

Akademik Makale Hangi Programla Yazılır?

Akademik makale yazımı için Microsoft Word programı kullanılmaktadır. Word, kullanımı son derece kolay bir programdır. Programın ilk defa kullanılması halinde bazı zorluklar olası olsa da, çok fazla çaba ve zaman harcamadan öğrenmek mümkündür. Word öğrenmek için internet üzerinde çeşitli eğitim videoları bulunmaktadır.

Akademik Makale Ne Demek?

Akademik makale, bir uzman tarafından bilimsel kurallar çerçevesinde oluşturulmuş ve alanda uzman diğer bilim insanları tarafından denetlendikten sonra yayınlanmış özgün çalışmadır. Diğer yazı türlerine göre daha titiz ve ciddi bir çalışmayı gerektiren bu tür, herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir düşünceyi tartışmak için yazılabilmektedir.


Yorum Yap