Makale

Makale Yazım Kuralları Nelerdir?

Makale Yazım Kuralları Nelerdir?

Makale yazım kuralları, başarılı ve doğru bir akademik makale yazma işi için bilmeniz gereken detayların başında yer alıyor. Her ne kadar akademide ders olarak verilmesede pratikle kazanılan makale yazma kuralları, akademide ilerlemek isteyen kişilere bir hayli lazım olacak.

Makale Yazım Kuralları

Makale yazım kuralları, oldukça önemli ve çoğu kurum için çok hassas bir konudur. Özellikle akademik çalışmalar yapanların ya da bir iş için makale yazımı gerçekleştirmek isteyenlerin bir takım kuralları bilmesi gerekir. Bu bağlamda da kurallar bazı durumlarda farklılaşıyor olsa bile genel kural düzeninin öğrenilmesi gereklidir.

Kural 1: Genel yazı biçimi; Times New Roman yazı tipi ile yazılan 10-12 punto arasında istenilen yazıların bulunması gerekir.

Kural 2: Genellikle sayfa sayısı kurumlar arasında farklılıklar gösterse de 25-75 arasında olması gerekir

Kural 3: Makale yazma kuralları arasında olmazsa olmaz olan; APA kurallarına uyumlu bir şekilde yazılmış olmasıdır. TDK yazım kurallarına uygun bir biçimde açık ve yalın anlatımlı olmalıdır.

Kural 4: Makale formatının içerisinde geçen bölümlerin kurallara uygun bir şekilde yazılması gerekir.

Kural 5: Kesinlikle intihalden kaçınılmalı intihal gibi bir suça bulaşılmamalıdır.

Kural 6: Araştırmalar iyi tapılmalı ve özgün bir eser ortaya konmalıdır.


Makale Formatı Nedir?

Makale Formatı Nedir?

Makale formatı, bir takım bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümlerin makale içerisinde olmazsa olmaz yerleri olduğundan dolayı oldukça önemlidir. Bir yazının makale olarak sayılabilmesi ve makale türü olarak geçmesi için bu bölümlerin bulunması aynı zamanda formatına uygun bir şekilde yazılması gerekir. Bu bölümler;

 1. İlk olarak bir kapak gereklidir.
 2. Makalenin İngilizce ve Türkçe kısa özeti,
 3. İçindekiler bölümü,
 4. Giriş bölümü,
 5. Materyal ve yöntem bölümü,
 6. Bulgular ve yorumlar kısmı,
 7. Sonuç bölümü ile son olarak,
 8. Yararlanılan kaynaklar ya da diğer bir adıyla kaynakça.

Makale formatı için uygun bir sonuç elde edilmek istenildiğinde kesinlikle yukarıda bulunan bölümlerin düzgün bir biçimde makalenin içinde olması gerekmektedir. Bu format genel olarak kullanılan ve çoğunlukla makalelerde olması gereken bir formattır. Bölümlerin içeriklerine baktığımızda, kapak bölümü oldukça sade ve ilgili kişilerin isimleri ile birlikte konunun adı geçmelidir. Diğer bölümleri incelediğimizde;

 • İngilizce – Türkçe Kısa Özet

Bu bölümde araştırma hakkında genel bir özet verilir. Aynı zamanda araştırmanın amacına yönelik bilgiler aktarılır. Sonrasında araştırma yönteminden bahsedilir. Araştırmada verileri toplama aracınız açıklanır ve veri toplama uygulamasını nasıl yaptığınız özet olarak geçilir. Topladığınız verilerin hangi teknikler ile analiz edildiği ve kısaca bulgu sonuçları anlatmak gerekir. Genellikle bu durum akademik makale yazım kuralları için de geçerlidir.

 • İçindekiler

Burada hangi sayfada hangi başlık ve alt başlıklar kullanışmış bu durum hakkında bilgilendirme yapılır. Sayfa sayfa ve konu konu makalenin içerisinde ne varsa aktarılır.

 • Giriş

Araştırma konunuzun ya da probleminizin tanımı yapılmaktadır. Bu araştırmayı yapmanızda ki amacınız ce önemi gibi bilgileri içeren sunumun yapılması gerekir.

 • Materyal Ve Yöntemlerin Açıklanması

Burada araştırmanın modelinden bahsetmeniz gerekmektedir. Yaptığınız çalışmanın araştırma grubu anlatılmaktadır. Araştırma için oluşan veri toplama araçları açıklanır ve uygulama olarak nasıl yaptığınıza değinilir. Makalede kullanılan verilerin nasıl elde edildiği açıklanmalıdır.

 • Bulgu Ve Yorum

Burası biraz daha bilimsel makale yazım kuralları ile eşleşebilecek düzeydedir. İstatistik olarak oluşturulan veriler ve bu verilerin analizleri yapılmalıdır. Sonuçların açık ve düzenli olması gerekir. Şablonlar, resim ya da tablolar ile birlikte açıklama yapılır.

Araştırmanın hangi probleme ve çözümüne ışık tuttuğuna ve kullanımı hakkında veri- bulgular burada aktarılır. Araştırma için en iyi bulguları ortaya koyma yolu ise; çalışmayı, çalışmanın amacı ya da hipotezi etrafında organize etmek gerekmektedir.

 • Sonuç

Araştırma bulguları ve daha önceki araştırmalar ile benzerlikler, farklılıklar tartışılır. Elde edilen verilerin ne gibi bir anlama geldiği ifade edilir. Sonuçların beklenildiği gibi gelip gelmediğinin üzerine durulur. Farklılıklar nedenleri ile birlikte belirtilir.

 • Yararlanılan Kaynaklar Ya Da Kaynakça

APA kuralları çerçevesinde kaynak oluşturmak gerekir. Metin içi alıntılama yapıldıysa kesiklikle alıntılama yapılan kaynağın açık bir şekilde yazarından basım yılına kadar geçmesi önemlidir. Kaynakça yazım kurallarına sıkı sıkıya bir bağlılık bulunmalıdır. Makale yazım formatı bu bölümler üzerinde şekillenir.


Yorum Yap