Tez Hazırlama

Tez Yazım Kuralları Neler? Tez Yazım Rehberi

Tez Yazım Kuralları Neler? Tez Yazım Rehberi

Tez yazma kuralları belirli maddelere uygunluk çerçevesindedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri kayıtlı oldukları üniversitenin anabilim dalı başkanlığının onayını almış kılavuzuna bakmaları gerekir. Tez yazım kuralları nelerdir dendiğinde;

 1. Amaç ve kapsam
 2. Tezin bölümleri
 3. Giriş ve bölümler
 4. Tablo, şekil ve haritalar
 5. Sonuç ve öneriler
 6. Özet
 7. Kaynaklar
 8. Ekler
 9. Özgeçmiş

1.Amaç ve Kapsam

İçindekiler

Bu bölümde çalışmanızın amacını ve hangi kapsam dahilinde ele alındığını açıklamanız beklenir. Çalışmanın belirtilen ilkelere uygunluğu karşılaması istenir.

2.Tezin Bölümleri

Önsöze ve tali bölümlere dikkat edilmelidir. Tezin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edilebilir. Sağ alt köşede hazırlayanın adı soyadı sol alt köşeye tezin hazırlandığı yılın yazılması gerekir.

Konu ve kaynakları da bu bölümler içerisinde ele alırsınız. Konunun niteliği, coğrafi ve tarihsel yapısı verilir. Ana hatlar ile konu açıklanır. Hangi alan için ne gibi kaynaklar kullandığınızı açıklamanız gerekir. İsterseniz bunu giriş bölümünde de yazabilirsiniz.

 • Kullandığınız kaynaklar ve varsa özel sembolleri bu kısma yazabilirsiniz. Kısaltmalar varsa belirtebilirsiniz. Örneğin; a.g.e.

3.Giriş ve Bölümler

 • Konu hakkında genel bilgiler verilir. Araştırmanın amaç, önem, problem ve kapsam; sınırlılıklar, kavramsal çerçeve, metod ve varsa ön araştırma açıklanır.
 • Girişten sonra 1., 2., 1.1, 1.2. şeklinde numaralandıracağınız bölümler olacaktır.
 • Bölüm başına yazı ile birinci ve ikinci bölüm diye yazılır. Her bölümün altına konunun başlığı büyük harfle yazılır.
 • Alt başlıklar ilk harfler büyük olmak üzere küçük harflerle devam edilir. Ondan sonraki alt bölümlerin başlığı için de aynı şey geçerlidir.

4.Tablo, Şekil ve Haritalar

Konuya ve gerekliliğe bağlı olarak şekil, grafik, harita vb. görsel araçlar kullanılabilir. Şekil 1, Tablo 1 diye belirtilmelidir. Tez yazma kuralları, biçimsel olarak doğru olanı vermenize olanak sağlar.

5.Sonuç ve Öneriler

Tezden çıkan sonuç ve tartışmaya varsa da önerilerinize yer verdiğiniz bölümdür.Bu kısımda mümkün mertebe sizin kişisel yorumlarınıza yer verilmelidir. Bütün olarak ne elde ettiniz bunu okuyucuya sunabilirsiniz.

6.Özet – Summary

Araştırmanın hangi yabancı dilde verilecekse (İngilizce, Fransızca, Almanca) özeti verilir. Türkçe özetin farklı kültürden bir kişinin anlaması için çevrilmesidir.

7.Kaynaklar (Bibliyografya)

Alfabetik sıralamaya dikkat edilerek kaynaklar ana kaynaktan başlamak üzere listelenir. Kaynakça yazımına çok dikkat edin çünkü jürinin en dikkat edeceği yerlerden birisidir.

8.Ekler

Varsa fotoğraf, kolaj gibi ek bilgilerin ele alındığı bölümdür. Sahada bir araştırma yürüttüyseniz onun görsel araçlarını koymanız farklılık katabilir.

9.Son: Akademik Uygunluk

Bu aşamada intihal testi yapılır ve çalışmanın özgünlüğü kontrol edilir. Kaynak göstermenin doğruluğu da incelenerek süreç sonlandırılır.

Tez Sayfa Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Tez Sayfa Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Sayfa düzeni tez yazma sürecinde dikkat edilmesi elzem bir konudur. Bir danışman ve jürinin karşısında sunulacak konunun iyi aktarılmasının yanında görünüşünün de dikkat çekici olması gerekir. Tez sayfa düzeni nasıl olmalıdır? denildiği zaman dikkat edilmesi gerekenler şöyledir;

Madde 1. Ciltleme ve kapak düzeni önemlidir. Yüksek lisans ve doktorada farklıdır. Üniversitenizden bunu temin edebilirsiniz. İç kapağa üniversite, enstitü ve anabilim dalı belirlenen puntoda yazılmalıdır.

Madde 2. Tez başlığı ve cinsi, danışmanın unvanı ve adı soyadı, hazırlayanın adı soyadı, hazırlanan yıl ve bilgiler dış kapak pencere kısmına denk düşürülecek şekilde yazılmalıdır.

Madde 3. Pencere kısmındaki yazılar belirlenen puntoda (genellikle 12) yazılmalıdır. Farklı bölümler için ayrıca bir yazım stili gerekiyorsa üniversitenin tez rehberi dahilinde buna dikkat edilmelidir.

Tez sayfa düzeni yapılırken yukarıdaki 3 madde işinizi görecektir.

Tez Onay Formu Nedir?

Hangi üniversitede okuyorsanız ve nasıl bir tez yazacak iseniz anabilim dalının web sitesinden temin edebileceğiniz tez onay formu olacaktır. Amacına uygun mu? Yöntemi olmuş mu? Bu gibi konuların ele alınmasını esas alır.

Sayfa Düzeninde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tez Sayfa Düzeninde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sayfa düzeninizi ayarlarken kâğıdınızda dikkat etmeniz gereken püf noktalar vardır. Bunun en net açıklamasını bağlı bulunduğunuz üniversite dahilinde alabilirsiniz. Ancak genelgeçer bazı anekdotlara değinmek gerekir. Sayfa düzeninde dikkat edilmesi gerekenler neler? Derseniz en önemli iki nokta vardır. Bunlar;

 • Kâğıdın özelliği (standardı, ebadı, hamuru, rengi vb.)
 • Düzen (üstten, alttan, sağdan, soldan kaç cm boşluk bırakılacağı (örn.2.5 veya 3.5), sayfa numaralarının nereye verileceği, numaralandırmada nelere dikkat edileceğini kapsar.)

Word Üzerinden Tez Nasıl Yazılır?

Word üzerinden tez yazmak oldukça kolaydır. Tezin temel yazım kurallarına ulaşacağınız adres en nihayetinde okulunuzdur. Örneğin tezin temel yazısı 12 punto olabilir. Dipnotlar 9 veya 10 olabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta noktalama işaretleridir. (. , ; : ? …) sonra mutlaka “1 vuruşluk ara” verilir.

Satır aralıkları 1,5 olabilir. Tüm bu anlatılanlar sizden istenen kurallara bağlıdır ve her üniversitede değişir. Ancak tezler genelde APA formatında hazırlandığı için çok bir farklılık olmamaktadır.

Tezde Kaynak Gösterme Nedir? Nasıl Yapılır?

Tezde kaynak gösterme yaparken dipnotlara, metin içi atıflara ve kaynakçaya eş düzeyde önem verilmelidir. Metinde konu akışını bozacak referanslara ve anlatımlara yer verilmemesi gerekir. Dipnotlar için numaralandırma yapılır ve “yazarın adı soyadı, eserin ismi, basıldığı yer ve yılı, alıntının sayfa numarası’’ gibi noktalara dikkat edilir.

Metin içi atıfta parantez açıp yazarın adı soyadı, virgül, eserin yayımlandığı yıl, iki nokta üst üste, kapağın sayfa numarası yazılır. Örnek: (Aygül,1990:134) Eğer direkt bir aktarma yapacak iseniz mutlaka ‘’tırnak içinde’’ belirterek almanız gerekir.


Yorum Yap