SPSS

SPSS Nominal Ordinal Scale Nedir? Örnekleri

SPSS Nominal Ordinal Scale

SPSS nominal ordinal scale, ölçekler sonucunda elde edilen yaş, ağırlık gibi eşit oranlı verilerin kategorik sınıflandırılmasıdır. Nominal ordinal scale, ölçek çeşitlerini ifade eder. Scale ölçektir; yaş, ağırlık gibi eşit oranlı verileri ifade etmektedir. Nominal ise kategoriyi veya sınıflandırma anlamlarına karşılık gelmektedir. Ordinal de ölçekler sonucunda elde edilen verileri kapsar, sınıflama yapmaya yardımcı olur. Nominal ordinal scale, SPSS analizi yaparken bir tür veri analizini ifade eden kavramdır.

Nominal Ordinal Scale Örnekleri

İçindekiler

Nominal ordinal scale örnekleri, SPSS analizleri sonucunda oluşur.  Nominal ordinal scale ölçeklendirmeyi ifade eder. Nominal ordinal scale örnekleri ise şöyledir;

  • Nominal ölçekler, anketler ve soru formlarında kullanılır. Örn: Nerede yaşıyorsun?
  • Nominal veriler, açık uçlu sorular sorularak elde edilir.
  • Nominal veriler için çoktan seçmeli şıklar da konabilir.
  • Cinsiyet, siyasi tercih nominal ölçüme dahildir.
  • Ordinal ölçek, memnuniyet skalasını belirler.
  • Ordinal ölçekte puanlandırma yapılır.
  • Ordinal ölçek, memnuniyet, notlar ve mutluluk düzeyini ölçer. Örn: Ne kadar mutlusun?
  • Ordinal ölçekte katılım düzeyi ölçülür.
  • Ordinal ölçek, eğitim düzeyini ölçer. Örn: Lisans, Yüksek Lisans
  • Ordinal ölçek, sıklık düzeyini ölçer. Örn: Katılıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım

SPSS analizleri, istatistiksel yorumlamalar sonucunda oluşur. SPSS kullanarak veri analizi yapmak isteyenler nicel araştırma yöntemlerini çalışmalıdır.

Yaş Nominal Mi Ordinal Mi?

Yaş, oranlı ölçek olduğu için scale’dir. Scale, sürekli değişkenleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Yaş, kilo gibi durumlar sürekli değiştikleri için scale kapsamına girmektedir. Yaş, nominal veya ordinal değildir.

Likert Ölçeği Nominal Mi Ordinal Mi?

Likert ölçeği, sıralanabilir nitel değişkenlerden olduğu için ordinaldir. Ordinal ölçek, sıralanabilir olan nitel değişkenlerin ölçümünde kullanılmaktadır. Eğitim düzeyi de ordinal ölçekle incelenir.

SPSS Nominal Ordinal Scale Yorumlama

SPSS nominal ordinal scale yorumlama, nicel analiz yöntemlerine göre yapılır. Programı kullanırken, programın diline hâkim olmanız gerekir. Örneğin aylık gelir, uzunluk gibi değerleri, oran ölçeği ile ölçersiniz. Ölçeğin başlangıç noktası, ‘o’ noktasıdır. Nominal ölçek için kadın veya erkek katılımcıları ifade etsin diye 1 veya 2 olarak kodlama yaparsınız. Ölçek türünü Variable View sekmesinden ayarlayabilirsiniz. Measure sütununa ölçek türü işlemlerinizi girebilirsiniz.

Bir önceki içerik: Araştırma Sorusu Nedir