Genel

Sınavda Standart Sapma Nedir? Ne İşe Yarar? Kaç Puan Getirir?

Sınavda Standart Sapma Nedir? Ne İşe Yarar? Kaç Puan Getirir?

Standart sapma, ders bazında uygulanabilen bir yapıya sahip değildir. Ders bazında uygulanmaktadır. Genel olarak bakıldığında bir derste yapılan net sayısının Türkiye sınırları içeresinde ortalamasının ne kadar üstündeyse bu sınava giren öğrenciye bir o kadar da puan sağlamaktadır. Puan hesabının yapılmasında belirleyici bir veri olarak karşımıza gelmektedir.

Türkiye de çoğu sınavda uygulanmaktadır. Özellikle YKS, KPSS, TYT, AYT… Gibi ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda standart sama bulunmaktadır. Değişken verilerin yayılımını özetlemektedir. Bu sapmayı etkileyen 3 temel etken karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

  • Her dersten yaptığınız ve doğru- yanlışı barındıran net sayısı,
  • Sınava giren adayların yaptıkları net sayılarından alınan bir ortalama,
  • Sınava girenler arasında yapılan standart sapma değeri. Standart sapmanın temelini oldukça etkilemektedir.

Sınavda Standart Sapma Ne İşe Yarar?

İçindekiler

Standart sapma bulma sınava çalışan adayların kesinlikle dostudur. Soruların ortalama değerlerinin farklı olmasını sağlamaktadır. Bu şeklide de çalışanla çalışmayan ayrımı yapmada oldukça etkilidir. Yüksek net yapanların puanlarının daha fazla olmasını sağlamaktadır. Ayrıca her sınavda yapılan değerlendirmenin farklılaşmasını sağlayarak ortalama bir sınav puanının olmasını engellemektedir.

Bu sapma sayesinde belirli tarihler ya da değişkenlere göre bağlı olan denklemler kesin sonuçlara bağlanmaktadır. Ekonomide tahminlerin ve net gelirin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Bu yüzden bildiğiniz çoğu kurum ve kuruluş bir sapma ile hareket etmektedir. Özellikle şirketlerin gelişerek daha fazla kazanç sağlamalarına ön ayak olmaktadır.


Standart Sapma Puanı Nasıl Hesaplanır?

Standart Sapma Puanı Nasıl Hesaplanır?

Adım 1: Standart sapma puanı hesaplama için ilk olarak veri setleri incelenmektedir. Örnek verecek olursak, bir sınavın sonuçları 8,8,10,10,4,8 şeklinde görülsün.

Adım 2: verilerde bulunan bütün değerlerin aritmetik ortalaması alınmaktadır. Aritmetik ortalama bir set üzerinde bütün verilerin toplanarak terim sayısına bölünmesi ile bulunmaktadır.

  • Aritmetik Orta; 8+8+10+10+4+8=48/ 48/6=8

Adım 3: Şimdi veri seti üzerinde bir varyans bulmak gerekmektedir. Varyans, bilgilerin bir bilginin aritmetik ortalama çevresinde nasıl kümelendiğini göstermektedir. Genel olarak bakıldığında iki veri seti karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. Varyans için bütün sayılardan aritmetik ortalama çıkarılmalıdır. Sonrasında ise verilerin karelerinin alınması gerekmektedir. Standart sapma bulma için oldukça önemli bir adımdır.

  • 8-8 = 0, 0² = 0
  • 8-8 = 0, 0² = 0
  • 10-8 = 2, 2² = 4
  • 10-8 = 2, 2² = 4
  • 4-8 = -4, (-4)² = 16
  • 8-8 = 0, 0² = 0

Adım 4: Burada karesi alınan sayıları toplamanız gerekmektedir. 0+0+4+4+16+0= 24

Adım 5: Yukarıda toplanan karelerin şimdi (n-1) ile bölünmesi gerekmektedir. 24/(5) =4,8

Adım 6: standart sapma için varyans karekökü alınmalıdır. 4,8 karekökü 2,19 olarak karşımıza çıkmaktadır. Gördüğünüz gibi oldukça zahmetli bir işlemdir ve özellikle Türkiye sonuçlarını almada tek tek puan hesabı yapmak oldukça zordur. Bu yüzden kesinlikle program kullanılarak hesaplama yapılması gerekmektedir.

Standart Sapma Ne Kadar Puan Getirir?

Standart sapma getirdiği puan genellikle sınava göre değişiklik göstermektedir. Her sınavın içerisinde algoritmalar farklı olabilmektedir. Bununla birlikte insanların sınav içerisinde yaptığı netler de değişkenlik gösterebilmektedir. Bu değişkenlik çalışıp iyi net yapanlar için genelde olumlu bir eğilim içermektedir.

Standart Sapmanın Sıfır Olması Ne Demektir?

Standart sapmanın sıfır olması, veriler üzerinde hiçbir yayılma olmadığını göstermektedir. Tüm bireysel olarak hesaplanan veri değerleri, tek bir değerde toplanmaktadır. Verilerin sahip olması gereken tek bir değer olması gerektiği için bir örneklem ortalaması oluşturulmaktadır.

YKS Sınavında Standart Sapma Var Mı?

YKS de standart sapma bulunmaktadır. Ancak bu sapmanın nasıl bir etki yapacağı sınava göre değişiklik göstermektedir. Eğer çok çalışıp iyi bir net yaparsanız olumlu bir katkısı olacaktır. ÖSYM tarafından bu tarz sınavlarda sapmanın olmaması imkânsızdır. Bu konuda Türkiye genelinde bir ayrım yapmak adına kesinlikle sapmanın kendisi sınavların içerisinde kullanılmaktadır.

KPSS Standart Sapma Ne Demek?

ÖSYM standart sapma KPSS’de de uygulamaktadır. Genel mantığı ile bakıldığında sorulara verilen doğru cevaplardan elde edilen netlerin sınav puanına etkisi olarak görülmektedir. Bu pozitif anlamlı bir etkidir ve ortalamanın üzerinde olduğunuzda sizi etkileyecektir. Bu tip durumlar için kesinlikle çok çalışmak ve iyi netlere sahip olmak gerekmektedir.

Standart Sapma Yüksek Olursa Ne Olur?

Standart sapma yüksek olduğunda verilerin genellikle ortalamadan oldukça uzak bir konumda olduğuna işaret etmektedir. Bu veri aritmetik ortalamaya göre değişiklik göstermektedir. İstatistik bilimi öncülüğünde de grubun homojenliğini göstermektedir. Kısacası homojenliğin ölçümü de standart sapma ile yapılmaktadır.

Standart Sapma Nelerden Etkilenir?

Standart sapma kesinlikle aritmetik ortalamadan etkilenmektedir. Aritmetik ortalamanın da temelini alınan puanlar oluşturmaktadır. Kısacası bir beyin fırtınası yapıldığında öğrencilerin alacağı puanlar ve bu puanların ortalaması sapma için en etkili ikilidir.

Standart Sapma Puanı Ne Kadar Etkiler?

Standart sapma puanı net bazında etkilemektedir. Yaptığınız nete göre artı puanlar gelmektedir. Genellikle ÖSYM tarafından 50+10* (adayın neti-ortalama/standart sapma) şeklinde bir formül ile çıkan sonuç kadar size puan eklenmektedir. Ancak temel mantık adayların ortalamadan kaç puan uzaklaştığını görmek ve ülke genelinde sınavın zorluğunu öğrenmektir.

KPSS De Standart Sapması En Yüksek Dersler?

KPSS’de standart sapması en yüksek dersler farklılık göstermektedir. Ancak geçen senelere bakıldığında net oranlarının düşük olduğu ve insanların zorlandığı dersler genellikle sapmayı etkilemektedir.

LGS De Standart Sapma Var Mı?

Sınavda standart sapma çoğunlukla bulunmaktadır. Bu durum korkulması gereken bir durum değildir. Aksine kesinlikle çalışanlar için çok iyi bir puan yükseltici olarak karşımıza çıkmaktadır. Grubun içerisinde bulunduğunuzda ne kadar yüksek net yaparsanız o kadar etkili bir puana sahip olma potansiyeliniz bulunmaktadır.


Yorum Yap