Tez Hazırlama

Akademik Tez Danışmanlığı

akademik tez danismanligi

Akademik tez danışmanlığı, proje, bitirme tezi ya da lisansüstü tezi gibi araştırmalar üzerinde destek ve rehberlik sağlanan bir süreçtir. Özellikle de yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları için öğrencilerin bilimsel teknikler kullanarak belirli konularda yaptıkları araştırmaları belirli bir sistemle yazıya dökmesi gerekir. Tez danışmanlığı tarafından yapılan yönlendirmeler bazı durumlarda yeterli olmayabilmekte ve öğrenciler daha kapsamlı bir danışmanlığa ihtiyaç duyabilmektedir.

Söz konusu danışmanlık kapsamında tez danışmanları verilerin toplanması, analiz edilmesi, literatür tarama, kaynak bulma, araştırmanın tasarımı vb. konularda yardımcı olmaktadır. tez danışmanları genel itibarıyla tez yazım süreçlerinin yönetilmesi, çalışma süreçlerinin biçimlendirilmesi, sistemli bir süreçte tezin doğru ve başarılı bir biçimde tamamlanması ve yazım süreçlerinde geribildirim alınması gibi birçok sorumluluk üstlenmekte ve öğrencilerin süreçlerini büyük oranda kolaylaştırmaktadır.

Akademik Danışmanlık Kapsamında Sunulan Hizmetler

İçindekiler

Akademik tez danışmanlık kapsamında sunulan hizmetler şunlardır:

 • Tez konusu belirlenmesi,
 • Belirlenmiş tez konusu için literatür taraması yapılması,
 • Tezde yer alan giriş, literatür taraması ve kavramsal çerçeve gibi alanların yazımına yönelik danışmanlık yapılması,
 • Tez çalışmasında kullanılacak çalışma yöntemine yönelik (örneğin anket, mülakat vb.) çalışmalar yapılması
 • Öğrenci tarafından toplanmış verilerin elektronik ortama aktarımı, istatistiksel analiz ve raporlama yapılması,
 • Tez çalışmasının sonuç ve değerlendirme kısmına yönelik yönlendirmelerde bulunulması,
 • Savunma aşamasında kullanılmak üzere tez sunumu hazırlanması.

Akademik Danışmanlık ve Tez Yazımı

Akademik danışmanlık kapsamında yapılan işlemler şöyle açıklanabilir:

 • Konusu belli olan tez çalışmaları için literatür taraması yapılması,
 • Tez öneri formu hazırlanmasında rehberlik edilmesi ve tez planı oluşturulması,
 • Tezde yer alan eksiklerin tespiti ve tamamlanması,
 • Yazım sürecinde destek sağlanması,
 • İntihal oranı ile ilgili çalışmalar yapılması (benzerlik oranının düşürülmesi ve düzenlenmesi),
 • Tez savunması aşamasında öğrencilere önerilerde bulunulması,
 • Tez çalışmasında kullanılacak verilerin düzenlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması.

Alanında uzman kadrosu ile güvenilir hizmet: Prof Akademi

Yüksek Lisans Tez Danışmanlık

Yüksek lisans tez danışmanlığı kapsamında öğrencilerin başarı ile mezun olabilmesi için gerekli olan tezin yazım süreçlerinin yönlendirilmesi ve hem içerik hem de şekil bakımından bağlı bulunulan üniversiteye göre düzenlenmesi, tez danışmanından gelen dönüşlere göre revize işlemlerinin yürütülmesi gibi hizmetler sunulmaktadır.

Doktora Tez Danışmanlık

Doktora tez danışmanlık hizmetleri, öğrenciler için son derece önemlidir çünkü doktora aşaması, akademik basamakların hem en sonuncusu hem de en yorucusudur ancak tez danışmanlık hizmeti alarak bu sürecin kolaylaştırılması mümkündür. Tez danışmanları tezde bulunan eksikliklerin tespit edilmesi, konuya yönelik literatür taramasının yapılması, tez çalışmasının redaksiyon ve revize işlemlerinin yapılması gibi birçok işlemi hizmet kapsamında sunmaktadır.

Güvenilir Akademik Tez Danışmanlık

Güvenilir akademik tez danışmanlığı, öğrencilerin tez süreçlerinin yönetilmesi ve ortaya başarılı bir tez çalışması çıkabilmesi için oldukça önemlidir. Öğrenciler aylarca ve hatta yıllarca tez konusu üzerinde çalışmalarını yürütmekte ve akademik alanda kendilerini geliştirmek için çaba sarf etmektedir. Tüm bu emeğin ve zamanın boşa gitmemesi de son derece önemlidir. Bu kapsamda danışmanlar tarafından verilen hizmetlerle tez yazım sürecinin kolaylaştırılması mümkündür. Daha kapsamlı ve daha profesyonel hizmet veren danışmanlıklar, tez başarısını da doğrudan etkilemektedir.

En İyi Tez Danışmanlık

Prof Akademi akademik danışmanlık kapsamında; lisans ve yüksek lisans tez danışmanlığı, bitirme projesi danışmanlığı, makale danışmanlığı, literatür taraması danışmanlığı, önlisans tez danışmanlığı ve Spss analizi gibi konularda hizmet vermektedir.

Web Sitesi: https://www.profakademi.com/