Tez Hazırlama

Yayınlanmamış Tez Nedir? Kaynakçada Gösterimi

yayinlanmamis tez
Turnitin intihal raporu alma

Yayınlanmamış tez, bir öğrencinin üniversite veya yüksek lisans programında tamamladığı tez çalışmasıdır ve henüz tescilli olarak yayınlanmamıştır. Tez, bir öğrencinin belirli bir konuda yaptığı araştırmaları ve bulguları açıklamak ve savunmak için yazdığı uzun bir akademik belgedir. Yayınlanmamış tezler, öğrencilerin tezlerini tamamlamalarının ardından bir öğretim üyesi tarafından değerlendirilir ve onaylanır. Tezler genellikle üniversite kütüphanelerinde saklanır ve araştırmacıların erişimine açılır. Tezlerin bir kopyası öğrenci veya danışman tarafından saklanabilir ve bu kopyalar yayınlanmamış kalabilir. Yayınlanmamış tezler, ilgili alanlarda araştırma yapanlar için önemli bir kaynak olabilir.

Yayınlanmamış Tez Kaynakçada Nasıl Gösterilir?

İçindekiler

Yayınlanmamış tezler, kaynakçada bütün referans stili için tez olduğu belirtilerek ve üniversite adı belirtilerek gösterilmektedir. Yayıncı yerine üniversitenin adı yazılır ve tez başlığının ardından tezin yüksek lisans ya da lisans tezi olduğu belirtilir. Örneğin:

  • Lisans tezi referans gösterme:

Yılmaz, A. (2023). Lisans tezi başlığı [Yayınlanmamış lisans tezi]. Üniversite Adı.

  • Yüksek lisans tezi referans gösterme:

Yılmaz, B. (2023). Yüksek lisans tezi başlığı [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Üniversite Adı.

Tez başlığının İtalik olup olmaması, kalın harflerle yazılacak kelimeler, tarih, yazar adı & soyadı ve noktalama işaretleri, referans gösterme türüne göre farklı yazılmaktadır. APA stili ile referans gösterme bu şekilde yapılmaktadır.

Keşfedin: Tez Nasıl Yazılır?

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ne Demek?

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, bir öğrencinin yüksek lisans programı kapsamında tamamladığı ve henüz yayınlanmamış olan tez çalışmasıdır. Yüksek lisans tezi, sunulduğu üniversite tarafından yayınlanmamış olsa bile kaynakça olarak yazar tarafından kullanabilen akademik çalışmalardır. Literatüre sunulmayan tezlerin tamamı, herhangi bir fark bulunmadan kullanılabilmektedir.

intihal dusurme hizmeti

Yayınlanmamış Doktora Tezi Ne Demek?

Yayınlanmamış doktora tezi, bir öğrencinin üniversitesindeki doktora programı kapsamında tamamladığı ancak üniversite tarafından henüz yayınlanmamış tez çalışmalarına denmektedir. Doktora tezleri yayınlanmamış olmasına rağmen, kaynakçada gösterilebilir ve yazarlar tarafından referans alınabilmektedir. Bu nedenle doktora tezlerin kullanımında yayınlanmış olup olmadığı fark etmemektedir.

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Kaynakçada Nasıl Gösterilir?

Yayınlanmamış yüksek lisans tezini kaynakçada gösterme adımları şu şekildedir:

  • Adım 1: Kullanacağınız referans gösterme stilini seçin.
  • Adım 2: APA cinsinden referanslarda metin içerisinde “(Yazarın Soyadı, Yıl)” şekilde referans belirtin.
  • Adım 3: Kaynakça kısmında önce yazarın soyadı, ardından adının kısaltmasını ilk harfleri büyük olacak şekilde yazın. Soy isimden sonra “,” kısaltılmış isim için “.” işaretini kullanın.
  • Adım 4: Parantez içerisinde tarihi yazın ve parantezi kapattıktan sonra “.” koyun.
  • Adım 5: Yüksek lisans tezinin adını İtalik olarak yazın ve ardından köşeli parantez içerisinde “[Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] yazdıktan sonra “.” işaretini koyun.
  • Adım 6: Üniversite adını kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazın. Sonuna nokta işareti koyun.

Örneğin:

  • Çelik, A. (2012). E-ticaret sitelerinde müşteri sadakati: İstanbul örneği. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Yıldız Teknik Üniversitesi.
  • Güçlü, M. (2020). Bir turizm destinasyonu olarak Antakya’nın çevresel sürdürülebilirliği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Mustafa Kemal Üniversitesi.

İlginizi Çekebilir: İstatistik Ödev Yaptırma

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezlerine Nasıl Ulaşılır?

Yayınlanmamış yüksek lisans tezlerine genellikle üniversite kütüphaneleri aracılığıyla erişilebilmektedir. Yayınlanmamış tezlere ulaşabilmek için öncelikle ilgili üniversitenin kütüphanesinin web sitesini ziyaret ederek, katalog arama bölümünde tezin adı ya da yazarın adı aratılabilir. Üniversite kütüphanesi çevrimiçi olarak tezleri sunmuyorsa, fiziksel olarak kütüphaneye giderek teze erişim sağlanabilir. Bazı üniversitelerde tezler, ilgili bölümlerin veya fakültelerin web sitelerinde de yayınlanmaktadır.

İlgili Hizmet: İntihal Raporu Alma