Tez Hazırlama

Tez Veri Giriş Formu Nedir? Nasıl Doldurulur?

Tez Veri Giriş Formu Nedir? Nasıl Doldurulur?

Tez veri giriş formu, tezi yazan kişi, tezin tam (uzun) adı, tezin referans numarasının bulunduğu ve aynı şekilde YÖK’ün sahip olduğu Ulusal Tez Merkezince dijital platformda ve tüm dijital ortamlarda yer alan, yazar isminin bulunduğu belge olarak ifade edilir. Özellikle tez veri giriş formlarının doldurulması ya da nasıl yapıldığı oldukça muamma bir konudur.

Bu form doldurulduğunda, dolduran kişi, tez formunu ulusal sistem içerisinde veri tabanına aktarması ve tabloda geçici olarak bulunmasını sağlar. Form sisteme yüklendiğinde bir referans numarası elde edilir. Bu şekliyle de basıma uygun bir form olarak biçimlenir. Fakat bazı zamanlarda form hata vermektedir. Bu nedenle hatalı veri girişlerinde form doldurma işlemi yeniden gerçekleşir. Tez veri giriş formunda referans numarası da oldukça önemlidir.

Tez Veri Giriş Formu Nasıl Doldurulur?

Tez Veri Giriş Formu Doldurma

Tez veri giriş formu doldurma için bir takım protokolleri gerçekleştirmek gerekiyor. Bu protokollerin sonucunda veri girişini en kapsamlı hali ile doldurulmuş olunur. Şimdi veri girişi doldurmasını gerçekleştirmek için;

  1. Veri giriş formunu girebilmek için; tez eserinin adı, yazarının adı, referans numarası ile birlikte bibliyografik verilerin içerildiği https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi internet adresinde bulunan belgelerin doldurulması gerekir. Fakat formun doldurulması için öncelikle giriş yapılaması gerekmektedir.

Tez giriş formu, öğrenci tarafından doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi sisteminin Veri tabanında bağlantılı bir şekilde bulunmaktadır. Bu verilerin geçici bir tabloya aktarılması sağlanmak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bittikten sonra “Kaydet” seçeneği ile üzerinde bir sistem tarafından verilen referans numarası girilecektir.


Tez veri formu doldurma işlemini gerçekleştirmek ve Ulusal Tez Merkezinde yapılacak olan düzenleme ve kontrollerde, referans numarası önemli bir konum teşkil eder.

  • Tezin başlığı ve tezin özeti sayfaları: Tez veri tabanı üzerinde bulunan taranabilir alanlarına veri girişi yapılmaktadır. Bu nedenden dolayı da metin alanları üzerinde; italik yazı tipi kısmı, tablolar, şekiller, grafikler, kimyasal ya da matematiksel formüller, alt ya da üst simge, semboller, Yunan ya da yabancı kelimeler kesinlikle kullanılmamalıdır.
  • Bilim dalı kısmının bulunduğu kısım ve Anabilim dalı bölüm kısmı da açılan pencereden seçilir. Ekranda herhangi bir seçenek yoksa boş geçilmelidir.
  • Dizin için kullanılan terimler, Ulusal Tez Merkezinde bulunan veri tabanında aranan tezlere, doğrudan bir anahtar kelime sayılır ve alfabetik bir biçimde listelenir.
  • Öneri olarak sunulan dizin terimleri listesi üzerinde bulunmaması durumunda yazar tarafından öneri olarak sunulan anahtar kelime hem Türkçe anlamda hem de İngilizce anlamda girişi gerçekleşmektedir.
  • Tezin özeti bir Türkçe bir de İngilizce olmak üzer iki dilde girilmelidir.  250 kelimenin üzerine çıkmayacak biçimde oluşturulmalıdır.

Tez Veri Giriş E-Devlet

Tez veri formu e-Devlet üzerinden ulaşılabilir. Fakat bunu sağlamak için de birkaç gerekliliğin de yerine gelmiş olması gerekir. Bu gereklilikler yukarıda 6 madde içerisinde belirtilmiştir. Maddelerin yerine gelmesi için gerekli işlemleri yapılması önemlidir.


Yorum Yap