Tez Hazırlama

Tez Önerisi Nasıl Yazılır? Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Tez Önerisi Nasıl Yazılır? Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Tez önerisi, teze başlamadan önce danışmana verilen ‘’Ben bu konuyu, şu şekilde yapacağım’’ anlamı taşıyan bir yazıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktorada tez yazmaya başlamadan önce mutlaka hazırlanmalıdır. Peki, bu öneri nasıl hazırlanır? Tüm detaylar yazımızda.

Lisans Tez Önerisi Nasıl Yazılır?

İçindekiler

Lisans tez önerisi yazımı, tez kadar uğraş gerektiren bir o kadar da titiz davranılması gereken çalışmaların sonucunda oluşur. Yüksek lisans ya da doktora tezlerine başlamadan önce kayıtlı olduğunuz kuruma verilmesinin zorunlu olan tez önerisi, tez ile ilgili bilgileri içeren bir ön rapor olarak bilinir. En genel tabiriyle söylememiz gerekirse de 10 ile 15 sayfasında olması gerekir.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken sayfa sayısından ziyade yazının içeriğidir. Genel olarak bakıldığında herhangi bir tez önerisinde bulunması gereken bir takım başlıklar vardır. Bu başlıklar üzerinden de tez önerisi yazılır.  Başlıkları incelediğimizde;

 • Başlık bölümü
 • Giriş Bölümü:

Normal tez konusu ile ilgili ön bilgilerin verildiği bölümdür. Konu ile ilgili bilgiler verilmeli ve karşı tarafa konu hazırlanmalıdır.

 • Literatür Taraması Özeti:

Tez önerisi yazma için, yararlandığınız kaynakların oldukça açık bir şekilde ortaya konması ve benzer çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapılması gerekir. Burada amacınız, hem bir ön araştırma ile teze hazırlık yapmak hem de kapsam belirlemesi gerçekleştirmektir. Yararlanılan çalışmaların yazım yılı, içeriği kapsamı ve sonuçlarını değerlendirmeli ve kısa bilgiler biçiminde sunmanız gerekir.

 • Araştırma Soruları:

Tez için hangi amacı belirlediğiniz ve hangi sorulara çözüm sunmak istediğinizi burada belirtmeniz gerekir.

 • Yöntem:

Tezde hangi yöntemleri kullandığınızın bir bilgilendirmesi yapılmalıdır.

 • Tez Taslağı:

Taslak olarak tezin içindekiler bölümünün oluşturulması gerekir. Tez önerisi hazırlama işlemi gerçekleştirilirken kesinlikle ana tezin içinin yazılması gerekir. Bu unutulmamalıdır.

 • Çalışma Planı (Zaman Çizelgesi):

Hangi ay ne çalışılacak ve tezi bitirme noktasında hangi adımlar atılacak bunlar planlanmalı ve sunulmalıdır.

 • Kaynak:

Tez önerisi için gerekli olan çalışmaları yaptıktan sonra hangi kaynakların üzerinden çalışmanız gerektiğini belirtmeniz gerekir. Burada 15 ile 20 arasında en az kaynak verilmesi gerekir.


Yüksek Lisans ve Doktora Tez Önerisi Nasıl Yazılır?

Yüksek lisans tez önerisi yazımı için akademik bir çalışma ve bu çalışmanın ilgili kuruma sunulması gerekir. Bundan hareketle de yüksek lisans için tez önerileri oluşturmak istendiğinde lisans ile hemen hemen aynı başlıklar altında oluşturulur. Tez önerilerinde çoğunlukla ayrım olmadığı gibi başlıkların ve konuya göre oluşan içeriklerin değişmesiyle de çalışmalar değişir.

Fakat değişen çalışmalar yukarıda da olduğu gibi;

 • Başlık bölümü
 • Giriş Bölümü
 • Literatür Taraması Özeti
 • Araştırma Soruları
 • Yöntem
 • Tez Taslağı
 • Çalışma Planı (Zaman Çizelgesi)
 • Kaynak

Olmak üzere şekillenir.  Aynı şekilde Doktora tez önerisi yazımı, da bu başlıklar üzerinden değerlendirilir. Tez önerileri Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere aynı yapıya uygun şekilde ve APA kuralları çerçevesinde yazılır. Yazım bitme işleminden sonra da yazının sunumuna geçilir.

Tez Öneri Formu Nereden Alınır?

Tez Öneri Formu Nereden Alınır?

Tez önerileri formu, çoğunlukla bağlı bulunduğunuz kurumun ilgili bölümünde alınır. Tez önerisi doldurma için bölümlere gidip bizzat başvurarak ya internet sitelerinde verilen bilgilerden yola çıkarak öneri formu alınabilir. Genellikle gelişen teknoloji ve çalışmalarla birlikte bütün evraklar internet üzerinden rahatlıkla alınabilir. Oldukça basit bir şekilde formlar alınır ve ilgili kurumlara verilir. Daha sonrasında işlemler gerektiği gibi devam eder. Tez önerisinin, tez kadar değerli ve önemli olduğu da unutulmamalıdır. Çalışmalar oldukça dikkatli ve özenli şekilde ilerletilmelidir.

Tez Önerisi Nasıl Sunulur?

Tez önerisi sunma ve tanıtımını yapma oldukça önemlidir. Sunuş şekli kurumlar açısından farklılık gösterse de genellikle bulunması gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Bu kuralları genel hatlarıyla sıralamamız gerekirse;

 • İlk olarak kesinlikle dil bilgisi ve yazım kuralları açısından hata olmaması gerekir. Özellikle de APA kuralları çerçevesinde gerçekleşmesi gerekir.
 • Ayrıca anlatım yönünden de oldukça etkili bir anlatıma sahip olması gerekir.
 • Sayfa yapısı ve bütün girintiler yine APA kurallarına uygun olmalıdır.
 • Tabloların ve şekillerin nizami bir biçimde gösterilmesi önemlidir.
 • Doğrudan ve dolaylı anlatımlarda Tez önerisi yazımı için gerekli olan metin içi kaynakların belirtilmesi gerekir.
 • Bölümlerin ve kapağın muntazam şekilde hazırlanması gerekir. Görsel olarak da hitap etmelidir.
 • Bilimsel metinlerde dikkat edilmesi gereken ahlaki ve etik ilkelere dikkat edilmelidir. Bu şekilde güzel bir sunum için gerekli olan çoğu adım gerçekleşmiş olur.

Yorum Yap