Lisans

Seçmeli Dersten Kalırsak Ne Olur? Mezuniyet?

sevmeli dersten kalirsak
turnitin intihal raporu al

Seçmeli dersten kalındığında bir sonraki dönem aynı dersin yeniden alınması veya yerine başka bir seçmeli ders alarak o dersten başarılı olunması gerekmektedir. Seçmeli dersler mezuniyet için gerekli olan kredi limiti içerisine dahil edilmiş derslerdir. Bu nedenle de alınan seçmeli dersten başarılı olmak mezuniyet için önemlidir. Ders planı içerisinde olmayan ve keyfi alınan bir seçmeli dersten başarısız olunursa, öğrencinin mezuniyet için kredi limitini doldurması ve başarısız olduğu dersi sildirmesi yeterlidir.

Seçmeli Dersten Kalınca Tekrar Almak Zorunlu Mu?

İçindekiler

Öğrenci bölümünün ders planına dahil olan bir seçmeli dersi alıp kaldıysa ve bu ders mezuniyet için gerekliyse aynı dersi tekrar alması zorunludur. Alınan seçmeli ders, öğretim planı dışında ve istek doğrultusunda ise aynı seçmeli dersin yeniden alınmasına gerek yoktur. Mezuniyet için AKTS sınırının tamamlaması ve başarısız olduğu dersi sildirmesi yeterlidir.

Seçmeli Dersten Kalınca O Dersi Sildirebilirsiniz

Seçmeli dersten kaldığınızda ve o dersi geçemeyeceğinizi düşündüğünüzde bunun bir çözümü daha vardır. Kolay bir seçmeli ders alın ve o dersi başarıyla tamamlayın. Daha sonra öğrenci işlerinden başarısız olduğunuz seçmeli dersi sildirin. Krediniz fazla olduğunda bunu yapabilirsiniz.

Seçmeli Dersten Kalmak Mezuniyete Engel Mi?

Evet, seçmeli dersten kalmak mezuniyet için engeldir çünkü seçmeli dersin kredisi mezuniyet için gereklidir. Mezun olunması için dört yıllık programlarda 240 AKTS alınması zorunludur. Seçmeli ders alınıp bu dersten başarısız olunduğunda, öğrenci 240 AKTS’yi tamamlasa dahi mezun olamaz. Öğrencinin başarısız sayıldığı dersi yeniden alması ya da o ders yerine geçebilecek farklı bir seçmeli dersi alarak tüm derslerden başarılı olup mezun olması gereklidir.

Keşfedin: İntihal Programları

Seçmeli Dersten Kalınca Sınıfta Kalınır Mı?

Hayır, seçmeli dersten kalınca sınıfta kalınmaz. Başarısız olunan dersi öğrenci eğitim hayatının diğer yarı yıllarında alarak öğrenimi tamamlayabilmektedir. Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci son sınıf öğrencisi ise, okulunu bir dönem uzatarak bu dersi almalıdır veya yaz okulunda dersi tamamlamalıdır.

Seçmeli Dersten Kalınca Okul Uzar Mı?

Seçmeli dersten kalınca okulun uzama durumu öğrencinin sınıf derecesine bağlı olarak değişmektedir. Öğrenci eğer son yılında değilse başarısız olduğu seçmeli dersi diğer yıllarda alabilme şansına sahiptir. Son sınıf öğrencileri ise başarısız olduğu seçmeli dersi alamazsa okul uzayabilmektedir.

Keşfet: Koşullu Geçmek Ne Demek?

Kalınan Seçmeli Dersi Değiştirmek Mümkün Mü?

Evet, kalınan seçmeli ders fakülte tarafından zorunlu tutulmadıysa yerine aynı ders havuzundan başka bir ders seçmek mümkündür. Bu dersin kredi sayısı ve ders kodu gibi özellikleri aldığınız seçmeli ders ile benziyor ise başarısız olunan bir seçmeli ders için başka bir seçmeli ders alabilmek mümkündür.