Lisansüstü Eğitim Makale Tez Hazırlama

Makale, Kitap ve Tez Eleştirileri Nasıl Yapılır? Örnekli Anlatım

Makale, Kitap ve Tez Eleştirileri Nasıl Yapılır? Örnekli Anlatım

Makale, kitap ve tez eleştirileri, okunan metinde incelenen konu veya kuramın nasıl ele alındığını kritik etmek için yapılmaktadır. Bu sayede, metnin yazarının göremediği gerçekleri ortaya çıkarmak ve farklı bakış açıları sunmak temel amaca dönüşmektedir. İncelenen yazıda eğer bakış açısında bir sorun olmuşsa eleştirel bakmanın öneminin ortaya çıkarılması söz konusu olmaktadır. Yazarlar bu tenkitleri (eleştiri) bir geliştirici olarak algılayıp ileriki metinlerinde daha doğru bir dil, biçim ve içerik sunabilmektedir.

Tez Eleştirisi Nasıl Yapılır?

İçindekiler

Tez eleştirisi yapma, metin okunduktan sonra metinde geçen durum, olay veya kuramsal tartışmanın sonuca uygun olup olmadığına göre yapılmaktadır. Bunun yanında, kullanılan metodun da kurama uygunluk gösterip görmediğini ölçmek önem kazanmaktadır. Tez yorumlama, basit gibi görünen ancak ustalık isteyen bir sürece karşılık gelmektedir. Konuyu, kuramı ve yöntemi bilmeyen bir bireyin metni yorumlaması mümkün görünmemektedir.

  1. Tezin kavramsal çerçevesine bak.
  2. Olay ve kurum tartışmasına bak
  3. Sebep-sonuç ilişkilerine bak.
  4. Tezde yer alan teorileri çok iyi bil.

Tez Eleştirisi Örneği

Tez eleştirisi örneği aşağıda verilmiştir. Yapacağınız eleştiriler bu tarzda olmalıdır.

Tez Eleştirisi Nasıl Yapılır? Tez Eleştirisi Örneği

Makale Eleştirisi Nasıl Yapılır?

Makale eleştirisi yapma, metin okunduktan sonra metinde geçen konu, başlık yöntem ve bulguların sonuca uygun olup olmadığına bakılmaktadır. İzlenen aşamaların teorik ve yöntembilimsel çerçevede nasıl bir sonuç verdiği önem kazanmaktadır. Literatür taramasının doğru yapılıp yapılmadığı veya yazı dili ve biçimsel özelliklerin şartları sağlayıp sağlamadığına bakılmaktadır. Genelde konu hakkında bilgisi olan ve bu konuda ustalaşmış hocaların yapacakları eleştiriler dikkate alınmaktadır. Konu bilinmiyorsa ve gelişigüzel tenkitler yapılıyorsa bu yazar açısından sağlıklı bir geri dönüş olmayacağı için hakemler veya editörler tarafından yapılan eleştirilerin dikkate alınması önerilmektedir.

Makale Eleştirisi Örneği

Makale eleştirisi örneği aşağıda verilmiştir. Eleştiri, bu şablona paralel olarak yapılmalıdır.

Makale Eleştirisi Nasıl Yapılır? Makale Eleştirisi Örneği

Akademik Kitap Eleştirisi Nasıl Yapılır?

Akademik Kitap eleştirisi yapma, hakem veya konuda uzman yazarların eserin sahibine yönelik yaptığı çeşitli yorumlarda oluşmaktadır. Konu, başlık, yöntem ve sonuç gibi bazı özellikler eserin genel akışına nasıl bir uygunluk sağlıyorsa bu konuda tenkit yapılmaktadır. Bir konuyu ele alma biçimi yanlışsa ve bu eserin genel görünümüne olumsuz bir bakış sağlıyorsa hakemlik yapan veya konuda uzman akademisyenler, yazara geri dönüş yaparak düzeltme isteyebilmektedir. Bu durum, kitabevinde editör olan bireyler aracılığıyla gerçekleşmekte, editör yazara düzeltme metnini iletebilmektedir.

Kitap Eleştirisi Örneği

Kitap eleştirisi örneği aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki şablonda bir eleştiri yapmanız gerekir.

Akademik Kitap Eleştirisi Nasıl Yapılır? Akademik Kitap Eleştirisi Örneği

İlginizi Çekebilir: Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?


Yorum Yap