Lisansüstü Eğitim

Araştırma Görevlisi Kaç Yıllığına Atanır?

Araştırma Görevlisi Kaç Yıllığına Atanır?

Araştırma görevlisi eğer 50d kadrosundaysa 1 yıllığına atanır. 33a kadrosuna atanan araştırma görevlileri 2 senede bir sözleşme yenileyerek olarak göreve devam edebilir. 50d kadrosunda olan araştırma görevlilerinin kadrosu her yıl yeniden yenilenebilir. Araştırma görevlilerinin kadrolarını sağlama almak için yüksek lisans bittikten hemen sonra doktoraya başlamaları tavsiye edilir.

Araştırma Görevlileri En Fazla Kaç Yıl Görev Yapar?

İçindekiler

Araştırma görevlileri ”Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde belirlenen süreyi aşmamak şartı ile yüksek lisans öğrencisi için 3 yıl, doktora öğrencisi için 6 yıldır. Bu durumu yüksek lisans için 6 yarıyıl, doktora için 12 yarıyıl olarak da ifade edebiliriz.

Araştırma Görevlisi Görev Süresi Bitince Ne Olur?

Araştırma görevlilerinin görev süresi bittiği takdirde üniversite ile ilişikleri kesilir. Araştırma görevlileri, üniversitede aynı zamanda lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir. Eğitimlerini tamamlama süreleri bittiği zaman eğer mezun olamamışlarsa yine görevleri sonlandırılabilir.

Yüksek lisans eğitiminin asgari bitiş süresi 3 yıldır, 3 yıldan fazla bu süre uzarsa öğrencinin ilişiği kesilir. Araştırma görevlilerinin üniversitenin yönetmeliğini takip etmeleri gerekir.

Eğer, resmi olarak atama gerçekleşirse 6 ay içerisinde devlet kadrosuna kayıt yaptırmak zorundadır.

Yüksek Lisans Bitirdikten Sonra Araştırma Görevliliği Biter Mi?

Yüksek lisansını bitiren araştırma görevlilerinin 6 ay içerisinde doktoraya başlamadıkları takdirde görevleri sonlandırılır. Yüksek lisansını bitiren araştırma görevlileri, doktoraya başvurmakta zaman kaybetmemelidir.

Çünkü araştırma görevlileri kadroludur ve görevleri bu nedenle kalıcı değildir. Görevini iyi şekilde icra eden araştırma görevlileri, kadro süreleri dolsa bile ilgili kurulun onayıyla görevde kalabilir. Ancak araştırma görevlilerinin, her ne kadar görev süreleri bu sayede uzamış olsa da süresiz olarak görevde kalma garantileri yoktur.

Araştırma Görevlisi Devlet Memuru Mu?

Araştırma görevlisi devlet memuru değildir fakat araştırma görevlisi olan kişiler dilerse eğer kamu sınavlarına girerek devlet memurluğuna atanabilir. Araştırma görevlilerinin kalıcı bir kadrosu olmadığı için devlet memuru değillerdir. Araştırma görevlisi olup görevi sonlandıktan sonra farklı devlet kadrolarına geçen çok sayıda insanın olduğu da bilinmektedir.

Kaç Yıl Araştırma Görevlisi Olarak Kalınabilir?

Araştırma görevlileri, üniversitedeki yetkili kadronun onayıyla maksimum 3 yıl görevde kalabilir. Normalde 50a kapsamındaki araştırma görevlilerinin atama süresi 1 yıldır ancak üniversitede bölüm başkanı, dekan veya yetkili kurul onay verdiği takdirde görev süresi 3 yıla çıkar. Günümüzde araştırma görevlisi atamaları çoğunlukla 50d kapsamında yapılmaktadır. 50d kapsamındaki araştırma görevlileri, kadroları kalıcı olmadığı için mesleklerini icra ederken psikolojik açıdan fazlasıyla zorluk yaşayabilir.

Bir Önceki Yayın: Yüksek Lisans Yaparken Araştırma Görevlisi Olmak