Doçentlik

2023 Doçentlik Başvuru Kriterleri | Sağlık Bilimleri, Tıp, Hemşirelik

doçentlik kriterleri

Sağlık bilimleri temel alanında doçent olmak için koşul no 101 şartları oluşturmaktadır. Genel olarak şartlar aynı olsa da bölüme göre küçük değişiklikler görülebilir. Sağlık bilimleri (Tıp, aile hekimliği, veteriner hekimlik, hemşirelik, eczacılık, sağlık yönetimi vs.) için doçentlik kriterleri 2023 için aşağıdaki gibidir;

 • Diş hekimliği, tıp, veteriner hekimlik ve eczacılıkta uzmanlık unvanını almak. Eğer, yurt dışında alınmış ise denklik işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
 • Merkezi herhangi bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almak veya denk bir yabancı dil sınavından denk puan almak. Bu sınavlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiştir.
 • Eserlerin, akademik çalışmaların ve özgeçmişin dijital ortama yüklenmesi gerekmektedir. Ceza alındığı taktirde özgeçmişte belirtilmediğinde yaşanabilecek hak kaybının hukuki yükümlülüğü adaya aittir.
 • Nitelikli ve yeterli sayıda özgün çalışmalar yapmak ve eserler yayımlamak.
 • Bütünleşik doktora denklik belgesi veya doğrudan doktora belgesi verilmiş adaylarda yüksek lisans şartı aranmayacaktır.
 • Doktora başvurusu yapan kişilerin başvurusu sonuçlanmamışsa farklı bir alandan başvuru yapamazlar. Bunun için başvurunun sonuçlanması gerekmektedir.
 • Daha önceden farklı bir alanda doçentlik unvanını kazanmış kişiler, o dönemde ürettikleri eserler ile yeni bir doçentlik unvanına başvuramazlar. Tespiti halinde başvurusu iptal edilecektir.
 • Aşağıdaki belirtilecek olan birim puanların en az 90 puanın doktora unvanı alındıktan sonra elde edilmesi gerekir. Asgari olarak 100 puan karşılığında bilimsel faaliyette bulunmanız gerekir. Bu bilimsel faaliyetler ve karşılığındaki puanlar işlenmiştir.

Tek yazarlı bir makale yazdıysanız o makaleden tam puan alırsınız. İki yazarlı makalede baş yazar verilecek olan puanın 0.8’ini alırken ikinci yazar 0.5’ini elde eder. Üç yazarlı makalelerde ise baş yazar toplanmış puanın yarısını elde eder. Diğer 2 yazara ise kalan puanlar bölünür. Kitap, bildiri tarzındaki diğer yazılarda tüm yazarlar arasında puanlar eşit olarak bölünür.

Doçentlik işlemleri ‘’Doçentlik Bilgi Sistemi’’ ile yapılmaktadır. Doçentlik başvurunuzu profesyonel bir şekilde vakit kaybetmeden profesyonel danışmanla yapmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.


1.Uluslararası Makale

 • AHCI, SSCI, SCI – Expanded, SCI kapsamında olan dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri – 20 puan
 • Uluslararası indekslere dahil olan dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri – 10 puan
 • A bendine dahil olan dergilerde yayımlanan makaleler – 5 puan

2.Ulusal Makale

ULAKBİM’in taradığı ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış olan makaleler – 8 Puan. Bu maddeden en az 8 puan almanız gerekir.

3.Tıpta Uzmanlık Tezlerinden veya Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

 • AHCI, SSCI, SCI – Expanded, SCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış olan makale – 10 puan
 • Ulusal hakemli dergilerde veya diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış olan araştırma makalesi – 5 puan
 • Uluslararası kongrede veya sempozyumda sunulan, metni basılmış olan ve ilgili alana fayda sağlayan sözlü bildiri – 3 puan

Bu maddede asgari olarak 1 yayın zorunluluğu vardır. Bu maddeden (3.madde) en fazla 10 puan alabilirsiniz.

4.Kitap

Tıpta uzmanlık tezlerinden veya lisansüstü tezlerinden üretilmemiş, başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak koşulu ile;

 • Uluslararası alanda ve uluslararası yayınevleri tarafından basılan kitap – 20 puan
 • Uluslararası yayınevlerinde yapılmış bölüm yazarlığı veya kitap editörlüğü – 10 puan
 • Ulusal alanda ve ulusal yayınevleri tarafından basılan kitap – 15 puan
 • Ulusal yayınevlerinde yapılmış bölüm yazarlığı veya kitap editörlüğü – 8 puan

5.Patent

 • Uluslararası patent – 20 puan
 • Ulusal patent – 10 puan

Patentlerde elde edilen puan sayısı kişi sayısına bölünür. Patentin alanı doçentlik bilim alanı ile paralel olmalıdır. Farklı bir ilgi alanı hakkında aldığınız patentten puan alamazsınız.

6.Atıflar

 • AHCI, SSCI, SCI – Expanded, SCI kapsamında taranan uluslararası kitaplar, dergiler ve kişinin yazar olarak bulunmadığı eseri için (Atıf sayısına bakılmaz) – 3 puan Bölüm yazarı olduğu eserlerde – 2 puan
 • Ulusal yayınevleri ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan eseri için 1 puan

Bu maddeden en az 4 puan almanız gerekmektedir, bu zorunludur. En fazla 20 puan elde edebilirsiniz.

7.Lisansüstü Tez Danışmanlığı

 • Doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık – 4 puan
 • Yüksek lisans – 2 puan

Bu maddeden en çok 10 puan alabilirsiniz. Eğer, iki danışman varsa ilk danışman puanının tamamını ikinci danışman ise yarısını alır.

8.Bilimsel Araştırma Projeleri

 • AB ÇERÇEVE Programı bilimsel araştırma projesinde baş araştırmacı veya koordinatör olmak. Bu proje başarılı bir şekilde tamamlanmış ve devam eden olabilir. – 15 Puan
 • Başarılı bir şekilde tamamlanmış veya devam eden AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak – 10 puan
 • Uluslararası destekli bilimsel çalışmalarda görev almak (Rapor hazırlama ve derleme hariç) – 6 puan
 • Üniversite kapsamında olmayan kamu kurumlarıyla devam eden veya başarılı bir şekilde tamamlanmış olan bilimsel araştırma projelerinde görev yapmak – 4 Puan

Bu kısımdan en fazla 20 puan alabilirsiniz.

9.Bilimsel Toplantı Faaliyeti

 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş olan özeti veya tam metni elektronik bildiri ya da matbu biçimde yayımlanmış çalışmalar. – 3 Puan
 • Yukarıdaki maddenin ulusal versiyonu – 2 puan

Bu maddeden en az 5 puan en çok 10 puan alabilirsiniz.

10.Eğitim Öğretim Faaliyeti

Uzmanlık eğitimini ya da doktorayı tamamladıktan sonra fiziksel olarak verilmiş ders

 • Bir dönem boyunca doktoraya eşdeğer uzmanlık dersi, yüksek lisans veya doktora dersi – 3 Puan
 • Bir dönem boyunca verilen lisans veya ön lisans dersi – 2 Puan

Bu maddeden en az 2 puan almak zorundasınız. En çok da 4 puan alabilirsiniz. YÖK’ün tanıdığı kurumlar kapsamında eğitim veren kişiler ise 2 puan almış sayılır.

Farklı Alanlardan Doçentliğe Başvurulur Mu?

Hayır, doçentlik başvuru şartları içerisinde de belirtildiği gibi iki alandan doçentlik başvurusu yapılamaz. Başvuru yapabilmeniz için bir bilim alanı belirlemeniz gerekmektedir. Aday başvuru yaparken bilim alanını belirtmek zorundadır.