Doçentlik

Doçent Doktor Ne Demek? Nasıl Olunur? Şartları

docent doktor

Doçent doktor, yüksek öğretim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinde aktif rol oynayan, eser ve araştırmaları ile bilim alanına katkı sağlamış akademisyenleri tanımlar. Bu akademisyenler, alanlarında tanınan, yetkinliklerini ispatlamış ve aynı alandaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ders verecek seviyedeki kişilerdir.

Doçentlik oldukça zor alınan bir unvan olarak görülmektedir. Birçok şart ve kurala göre seçildikleri için akademi dünyasında saygın bir yere sahiptirler. Önceden tüm eser ve deneyimleri içeren bir dosya hazırlanıp jüri karşısına çıkarak alınan bu unvan günümüzde internet üzerinden jüriye sunulmaktadır. İnternet üzerinden doçentlik başvurusunun nasıl yapıldığını açıklayalım.

Doçent Doktor Nasıl Olunur?

İçindekiler

DBS şeklinde kısaltılan Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden puanlama ve jüri incelemesine bağlı bir değerlendirme yapılmaktadır. Yüz yüze olarak görüşülen ve dosya hazırlanan eski sistemdeki jüridekiyle aynı sayıda, 5 kişilik bir jüri tarafından değerlendirme yapılır. Ancak birçok alan için artık dosya gönderme zorunluluğu yoktur. DBS’ ye tüm kişisel bilgiler, akademik ve idari görevler, eserler girilir. Tüm makale, kitap, bildiri ve projeler için gerekli belgeler istenilen format göz önünde bulundurularak yüklenir.

İlgili Hizmet: Doçent Başvuru Danışmanlığı

Daha sonra başvuru haftası içerisinde beyanname aşamasına geçilerek jürinin puanlandırması yani değerlendirmesi istenilen tüm eserler doktora öncesinde mi yoksa doktora sonrasında mı yapıldığına göre eklenir. Bu beyanname doldurulduktan sonra en az 90 puanı doktora unvanı alındıktan sonra olacak şekilde minimum 100 puan sağlanıyorsa sistem başvuruya izin verir. Tabi sistemde puanlar otomatik olarak verilir, ancak şunu unutmamak gerekir ki istenilen şartlara aykırı bir yükleme yapıldıysa jüri bunları puanlamaya dahil etmeme hakkına sahiptir. Bu sebeple özenle gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir. Eğer başvuru tamamlandıktan sonra jüri dosyayı onaylarsa ek bir sınav veya görüşmeye gerek kalmadan doçentlik unvanı alınmış olur.

docent

Doçent Olma Şartları Nelerdir?

 • Sağlık Bilimlerinde Tıpta/Eczacılıkta/Diş Hekimliğinde/Veteriner Hekimlikte uzmanlık, Güzel Sanatlarda Sanatta Yeterlilik ve diğer alanlarda lisans diploması üzerine doktora unvanı alınması
 • YÖK tarafından yapılan bir yabancı dil sınavından alınmış 55 veya üzerinde bir puan olması
 • Beyannamede seçilen eser ve faaliyetlerin puan toplamının 100, bunun 90 puanının da doktora unvanının alınmasından sonra oluşturulan eserlerden alınmış olması

Minimum 100 puanın içine dahil edilen bazı şartlar (alanlara göre farklılık gösterebilir):

 • Eğitim öğretim faaliyeti göstermiş yani en az ön lisans seviyesinde ders vermiş olmak
 • ÜAK’ ın belirlediği şartlara göre puanlanacak şekilde doçent adayının en az birkaç eserine atıfta bulunulması
 • Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden üretilen bir yayının bulunması

şeklinde sıralanabilir. Ancak doçentlik alınacak alana göre bunlar farklılık göstermektedir. Alana göre ÜAK tarafından belirlenen şartlar dikkatlice incelenmelidir.

Keşfedin: Doçentlik Başvuru Kriterleri

Doçent Ne İşe Yapar? Sorumlulukları Neler?

 • Bulunduğu yüksek öğretim kurumundaki öğrencilere ders vermek
 • Lisans veya lisansüstü tez ve projelerde danışmanlık yapmak
 • Bulunduğu üniversitenin proje ve seminerlerini yönetmek
 • Alanına katkı sağlayacak bilimsel eserler vermek
 • Ders içeriklerine ve programın planlanmasına katkı sağlamak

Bu görevler, doçent doktorun bulunduğu kurumun belirlediği görev tanımına göre değişiklik göstermektedir.

Doçent Doktor Maaşı 2023’ de Ne Kadar?

2023 Ocak itibariyle yapılan zamlar ile Türkiye’ de bulunan yirmi bin doçent doktor unvanına sahip akademisyen, 21.060 TL maaş almaya başladı. 2023’ün ortalarına doğru maaşın zamlanması beklenmektedir.

Doçent Doktor ile Profesör Doktor Arasındaki Fark

Doçent doktor, profesör doktor unvanını henüz almamıştır. Profesör olabilmek için en az 5 yıl doçent olma şartı bulunmaktadır. Profesör doktor, akademide alınabilecek en yüksek unvandır.

Doçent Doktor Ameliyat Yapar Mı?

Doçentlik bir unvandır. Ameliyat yapma yetkisi, operatör doktorların yani cerrahi dal uzmanlarınındır. Operatör doktorlar halk arasında cerrah olarak bilinir. Bir cerrah, doçent olmadan da ameliyat yapacak bilgi ve yetkinliğe sahiptir. Ancak Dahili Sağlık Bilimlerinde (dahiliye, çocuk hastalıkları, kardiyoloji gibi) doçent olan birisi yine de ameliyat yapmaz.

İlginizi Çekebilir: Doçentlik Sözlü Sınavı

Doçentten Sonra Ne Gelir?

Doçent unvanından sonra profesör unvanı gelmektedir. Doktor unvanı alınan bilim alanlarında Doçent Doktor, Profesör Doktor olarak kullanılır. Ordinaryüs profesör unvanı 1981’ de lağvedilmiştir. Bu sebeple profesörlük, günümüzde akademide gelinebilecek en yüksek derecedir.

TT Akademi İletişim Formu