Genel

Akademide Profesör Doktor Ne Demek?

profesor-ne-demek

Akademide kullanılan bir unvan olan “profesör doktor”, doktorasını almış ve bir yüksek öğretim kurumunda profesörlük derecesine ulaşmış kişiler için kullanılır. Kişinin seçtiği alanda üniversite kapsamında eğitim ve araştırma konusunda faaliyet gösterdiği, yine aynı alanda bilimsel değeri olan makaleleri bulunduğu anlamına gelir.

Profesör doktor, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yüksek başarı gösteren, akademik alanda kazanılacak en üstün unvana erişmiş olan kimsedir. Bu unvana sahip olabilmek aktif şekilde öğretim ve araştırma yapmayı gerektirir. Bunun yanında bu kişiler yüksek öğretimde danışmanlık konusunda da büyük katkılar sağlar. Akademisyenlikte yeni olan kişilerin rol modeli olan profesör doktorlar, öğrenciler için de birer mentor rolü üstlenirler.

Profesör Doktor Nasıl Olunur?

İçindekiler

 • Yüksek Lisans: En başta, akademik hayata ufak bir adım niteliğinde görülen yüksek lisans derecesini almak gerekmektedir. Yüksek lisans eğitimi, daha iyi iş imkanları için de gerekli görüldüğünden akademisyen olmayı düşünmeyen birçok kişi için de, alanında kendini geliştirmek için önemlidir.
 • Doktora: Doktora eğitimi alarak doktor unvanına erişmek, o alanda tam anlamıyla bilgi ve yetki sahibi olunduğunu kanıtlar niteliktedir. Profesörlükten daha düşük rütbeler için de mecburi bir eğitimdir.
 • Araştırma: Alanında öne çıkabilmenin ve akademide ilerleyebilmenin en önemli yollarından birisi de araştırmalar yapmak ve çok çalışmaktır. Özgün araştırmalar ile alanınızda tanınırlık da artacaktır. Bunları yaparken araştırma görevlisi olarak dersler vermek, doktora sonrasında yapılan eğitim-öğretim faaliyeti olarak sayılacaktır.
 • Bilimsel Makale: Araştırma sonuçlarının ve elde edilen bulguların kalıcı hale gelmesi ve kişinin akademik dünyada varlığını ispatlayabilmesinin yolu makaleler yazmaktır. Bunları bilimsel dergilerde, özellikle indeks ve Q değeri daha iyi olan dergilerde yayınlatmak, çok büyük bir ilerleme sağlar. Hem ulusal hem de uluslararası dergilerde yayın yapmak, doçentlik ve profesörlük yolunda da katkı sağlar.
 • Sempozyum: Kongrelere katılarak meslektaş ve öğrencilerle araştırmaları paylaşmak ilerde başvurularda göz önünde bulundurulacak bir deneyim olmasının yanı sıra tanınırlığı ve bilim alanına olan katkıyı da artıracaktır.
 • Doçent Doktor: Doçentlik, profesör olma yolunda zorunlu bir adımdır. Hangi alanda profesör olmak isteniyorsa bu alanda en az 5 yıl süre ile doçentlik görevini yerine getirmek gerekmektedir.
 • Başvuru: Tüm bu aşamalarda iyi bir tanınırlık ve yeterli eser sayısı ile ilgili yüksek öğretim kurumlarının sitesinden profesör doktor pozisyonlarına başvurulabilir.

Keşfedin: Makale Örnekleri

Profesör Olma Şartları Nelerdir?

Profesör olmak için aynı alanda en az 5 yıl süre ile doçentlik şartı bulunduğundan bu şartlara doçentlik şartlarını da ekleyerek kısaca şöyle listelendirilebilir:

Yüksek lisans ve doktora derecesi almış olmak (Sağlık Bilimleri temel alanında uzmanlığınızı aldığında Doktora almış sayılırsınız)

 • Başvurulacak alanda ÜAK’ ın belirlediği şartlara göre yeterli sözlü sunum, makale, kitap gibi eserler ile doçentlik için gerekli olan 90 puanı doktora sonrasından olacak şekilde minimum 100 puan almış olmak
 • Eğitim öğretim faaliyeti kapsamında ders vermiş olmak
 • YÖK tarafından belirlenmiş merkezi yabancı dil sınavlarından birinde en az 55 puan almış olmak
 • Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezinden üretilen en az bir yayına sahip olmak
 • 5 yıl boyunca doçent olmak
 • Doçentlik süreci boyunca bilimsel eserler yayınlamak

İlginizi Çekebilir: Literatür Ne Demek

Profesör Ne İşe Yapar? Sorumlulukları Neler?

 • Kendi alanında özgün araştırmalar yaparak bu konuda eserler vermek
 • Eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmak
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesindeki öğrencilere proje ve tezlerinde danışmanlık vermek
 • Üniversite bölümlerinden birinde yönetimde yer almak
 • Bulunduğu yüksek öğretim kurumunun politikalarına uygun bir tutum sergilemek

Profesör Doktor Maaşı 2023’de Ne Kadar?

2023 başında memur maaşlarına yapılan %30.5 zamdan profesörler de yararlanmaktadır. Bu sebeple geçen yıl 18.186 TL olan profesör doktor maaşı, Ocak 2023 itibariyle 24.743 TL’ ye yükselmiştir.

Türkiye’de Kaç Tane Profesör Var?

Türkiye 2022-2023 eğitim öğretim yılında hesaplanan 184.702 akademisyenin 32.185’ i profesör olarak görev yapmaktadır. Profesörlerin %66.8’ i erkek, %33.2’ si kadınlardan oluşmaktadır.

Prof ve Prof Dr Arasında Ne Fark Var?

Günümüzde doktora unvanı alınmadan sırasıyla doçentlik ve profesörlük basamaklarına ulaşılamaz. Mesela Güzel Sanatlar temel alanında  “Doktora” yerine “Sanatta Yeterlilik” derecesi bulunmaktadır. Bu alanda profesör olanlarda, profesör doktor değil profesör unvanı olur.

Profesör Olmak İçin Doktora Şart Mı?

Tıpta Uzmanlık alınan Sağlık Bilimleri temel alanı ve Sanatta Yeterlilik alınan Güzel Sanatlar temel alanı gibi istisnalar haricinde doktora şarttır. Bu örneklerde de kişiler kendi alanlarında doktora derecesine denk olurlar ancak isimlendirilmesi farklıdır.

Profesör Mü Daha Yüksek Doçent Mi?

Profesörlük, doçentlikten yüksek bir derecedir. Hatta profesör olabilmek için 5 yıl doçentlik yapmış ve bu derecedeyken eser vermiş olma şartı bulunmaktadır. Profesörlük için, doçent olan ve bu şartları sağlayan kişiler başvuru yapabilmektedir.

TT Akademi İletişim Formu