Akademik Dergiler

Makale Yayınlayabileceğiniz Ulusal Hakemli Dergiler | 21 Dergi

Makale Yayınlayabileceğiniz Ulusal Hakemli Dergiler

Türkiye’de belirli bir eğitim seviyesine gelmiş birçok akademisyen makale yazmaktadır. Doktora veya yüksek lisansını tamamlayan araştırma görevlileri uzmanlık almak için Üniversitelerarası Kurul’de yer alan başvuru şartlarını yerine getirmelilerdir. Başvurulara göre Türkiye’de ulusal hakemli dergilerde hakem heyetini geçip makale yayınlatmak gerekir.

Türkiye’de yayınlanan Ulakbim ulusal hakemli dergi listesinde farklı alanlardan çok okunan dergiler şöyledir:

Ulusal Dergide Makale Yayınlatma Nasıl Olur?

İçindekiler

Ulusal dergide makale yayınlatma sürecinde; makale konusu tarafımıza iletilir ve makale yazar/yazarlarının talebi çerçevesinde dergi önerisi yapılmaktadır. Doğru dergi seçimi yapıldıktan sonra yine tarafımıza gönderilen makale; tablo, yazı ve şekil açısından derginin teknik formatına uygun bir biçime getirilmektedir. Ulusal dergilere makale gönderme ve yayınlatma süreçlerinde her aşamada makale yazarı/yazarları bilgilendirilmektedir. Danışmanlık hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

İlgili İçerik: Uluslararası Hakemli Dergiler

1)Kültür ve İletişim Dergisi

İlk olarak 1998 yayına başlayan Kültür ve İletişim dergisi; kültürel çalışmalar, iletişim, kentsel çalışmalar, sosyoloji, edebiyat vb. birçok alanlarda makale yayınlayan yerli dergilerden biridir. Mart ve Eylül aylarında yayın yapması beklenir.

2)Vergi Dünyası Dergisi

Vergi Dünyası dergisi, ilk olarak 1981 yılında yayın yapmış bir iktisat dergisidir. Atıf sayısı bakımından başarılı dergiler arasındadır. Konu olarak; maliye, iktisat, finans gibi alanlarda makaleler alınır. Yayıncı ve editörlüğünü üstlenen “Maliye Hesap Uzmanları Derneği” yılın her ayı yayın yapmaktadır.

3)7Tepe Klinik Dergisi

7Tepe klinik dergisi, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayıncılığı üstlenen bir diş hekimliği dergisidir. Yıllık 3 sayı çıkarmaktadır ve bu sayılar elektronik olarak paylaşılır.

4)Mavi Atlas Dergisi

Mavi Atlas dergisi, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayıncılığı üstlenilmiş sosyal bilimlerde makale yayınlayan bir dergidir. 2013’te kurulmasına rağmen makale ve atıf sayıları yüksektir. Yılda iki yayın yaparlar ve elektronik formatta yayınlarlar.


5)Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, ilk olarak 2013 yılında yayına başlayan fen ve sosyal konularda makale yayınlayan bir dergidir. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayıncılığı üstlenilen derginin yıllık yayın sayısı 2’dir.

6)Vergi Sorunları Dergisi

Vergi Sorunları dergisi, yayına başladığı ilk yıl olan 1978’den itibaren iktisat, finans ve hukuk konularında makale yayınlamaktadır. Hem basılı hem elektronik olarak yılın her ayı yayın yapılan derginin yayıncılığını Gelirler Kontrolörleri Derneği üstlenmiştir.

7)Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Sosyal Politika Çalışmaları dergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yayınlanan bir dergidir. Eski adı ile “Aile ve Toplum” olan derginin konu alanı tarihtir. Yılda 4 sayı çıkaran dergi, basılı ve elektronik formatta yayınlanmaktadır.

8)Sosyal Güvenlik Dergisi

Sosyal Güvenlik dergisi yayın hayatına 2011 yılında başlamış olup Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından yayıncılığı üstlenmiştir. Elektronik formatta yayın yapan derginin 300 atıf sayısı bulunmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında yayın yapar.

Ulusal dergiler

9)Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon dergisi, 2013 yılında yayına başlamış olup yılda 3 kez yayın yapmaktadır. Basılı formatta yayınlanan derginin konusu beşeri bilimler ve rehabilitasyondur. Yayıncılığı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından üstlenilmiştir.

10)Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Dinbilimleri Akademik Araştırma dergisi, ilk yayınını 2000 yılında yapmış olup şu ana kadar 530 adet atıf almış bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Arapça yayın yapan dergi elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Yılda 2 kez din bilimleri hakkında makaleler yayınlanır.

11)CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi

Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma dergisi; arkeoloji, tarih ve filoloji alanlarında makale yayınlayan bir dergidir. Yayıncılığını Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nün üstlendiği dergi Fransızca, Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak yayınlanır. Basılı ve elekktronik formatta yılda bir sayı çıkaran derginin atıf sayısı 49’dur.

12)Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim dergisi, 1991 yılında yayınlanmaya başlayan özel eğitim hakkında makaleler yayınlayan ilk dergilerdendir. Eğitim hakkında yayınlanan makaleleri şu ana kadar toplamda 455 atıf almıştır. Elektronik formatta yayınlanan dergi yılda 4 kez yayın yapmaktadır.

13)Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

Motif Akademi Halkbilimi dergisi, yayıncılığını Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın üstlendiği yılda 4 kez yayın yapan bir dergidir. Makale konuları folklor üzerinedir ki bu da makale yayınlayan yerli dergiler arasında çok nadirdir. Basılı formatta yayın yapan derginin 134 atıf sayısı bulunmaktadır.

14)Sosyoekonomi Dergisi

Sosyoekonomi dergisi, yayıncılığını Sosyoekonomi Derneği’nin üstlendiği yılda 4 kez basılı formatta yayın yapan bir dergidir. Konu alanları; işletme, finans, sosyoloji, beşeri bilimler vb. olan derginin atıf sayısı 635’dir.

15)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Yayıncılığını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’nin üstlendiği dergi ilk olarak 1942 yılında yayına başlamıştır. Yılda iki kez yayın yapan dergi Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

16)SİNECİNE: Sinema Araştırmaları Dergisi

2010 yılında yayın yapmaya başlayan derginin, konu alanları film, radyo ve televizyondur. Yılda iki kez elektronik formatta yayın yapmaktadır.

17)History Studies

2009 yılında yayın hayatına başlayan derginin konu alanı tarihti. Yılda 4 kez basılı ve elektronik formatta yayın yapmaktadır. Şu ana kadar 584 atıf sayısı almışlardır.

18)Mülkiye Dergisi

Mülkiye dergisi, yayıncılığını Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi tarafından üstlenilen ve ilk yayınını 1966 yılında yayınlayan bir dergidir. Yılda 4 kez basılı formatta yayın yapan derginin konu alanları arasında işletme, iktisat, finans, tarih, sosyoloji vb. alanlar vardır. Atıf sayısı 456’dır.

19)Milli Eğitim Dergisi

Yayıncılığını Milli Eğitim Bakanlığı’nın üstlendiği derginin ilk yayın yılı 1973’tür. Eğitim ve eğitim araştırmaları konularında makaleler yayınlayan dergi basılı ve elektronik formatta yılda 4 kez yayın yapmaktadır. 3059 atıf sayısı vardır.

20)Türkiye Acil Tıp Dergisi

Konu alanı tıp ve cerrahi olan dergi basılı formatta yılda 4 kez yayın yapmaktadır. Yeni adı Turkish Journal Of Emergency Medicine (Online) olan dergi, 505 atıf sayısına sahiptir.

21)Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Yayıncılığını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin üstlendiği dergi yılda 4 kez basılı ve elektronik formatta dergi yayınlamaktadır. Yayın tarihine 1943’te başlayan derginin konu alanları uluslararası ilişkiler ve siyasi bilimlerdir. Atıf sayısı 2908’dir.

Ulakbim Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergiler Nelerdir?

Ulakbim tarafından taranan ulusal hakemli dergiler “TR Dizin” dergi listesinde yer almakta olan dergilerdir. Ulakbim, TÜBİTAK’a bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’dir. Ulusal olarak üretilen bilgi ürünlerini uluslararası standartlara yükseltmek ve yaygınlaştırmak amaçlı teknoloji kaynaklarına ev sahipliği yapmaktadır. Bilgiye erişim kanalları ve altyapı sistemlerinin geliştirilmesinden sorumludur.

Ulusal Hakemli Dergi Ne Demek?

Ulusal hakemli dergiler, en az beş üniversitenin öğretim görevlisi ve bir editörün danışman veya hakemlik yaptığı, sanatsal ve bilimsel alanlarda özgün bir şekilde yazılan araştırma makaleleri yayınlayan dergilerdir. Yılda en az iki kere yayın yapan ulusal hakemli dergiler üniversitelerde erişime açıktır ancak sürelidir. Editörler tarafından reddedilebilir, revize istenebilir. Revizesi tamamlanan makaleler tekrardan hakem kontrolüne gönderilir ve kusur bulunamazsa dergide yayınlanmak üzere kabul edilir.

Bir Makale Ne Kadar Sürede Yayınlanır?

Bir makale yayınlanma süresi dergiden dergiye değişse dahi ortalama olarak 5-6 ay sürer. Editör tarafından revize talebi ve incelenme ile sürenin uzayabilme ihtimali de vardır.  

DergiPark Hakemli Bir Dergi mi?

DergiPark, hakemli bir dergi değildir. TÜBİTAK çatısı altında kurulan Ulakbim tarafından, akademik hakemli makale yayınlayan Türk dergilerin erişimi ve kontrol sürecinin yönetimini sağlayan bir platformdur. DergiPark içinde, hakemli olmayan dergi ve makaleler de bulunmaktadır.